KHAI GIẢNG LỚP SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA Ô TÔ

Tối ngày 22/7/2020, BK.E tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật viên sửa chữa Điều hòa ô tô cho công ty cổ phần EuroCar Việt Nam. Chúc các bạn thành công

Tin Liên Quan