THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE

Khóa học “KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN & SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE TRÊN XE Ô TÔ” nhằm bồi dưỡng thêm kiên thức cho các bạn đang theo đuổi đam mê kỹ thuật ô tô và cũng góp phần trang bị thêm cho mình những kinh nghiệm còn thiếu sót trong công việc hàng ngày.

Sau khi kết thúc khóa học “Kỹ thuật chẩn đoán & sửa chữa điện thân xe” bạn có khả năng:

– Phân tích được sơ đồ mạch điện, trình bày được nguyên lý hoạt động của các hệ thống điện thân xe nhằm phục vụ công tác sửa chữa thực tế.

– Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo điện: đồng hồ VOM, Kìm AMPE, máy đo xung…..

– Các học viên trở thành người thợ lành nghề đáp ứng đươc nhu cầu công viêc các hãng, các phân xưởng và trong các trung tâm bảo dưỡng, các Gara ô tô

– Sửa chữa thành thạo các hệ thống điện thân xe như:

+ Hệ thống điền khiển đèn chiếu sáng pha cốt, đèn kích thước và đèn sương mù.

+ Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu xin nhan, Hazard và hệ thống còi.

+ Hệ thống điều khiển bơm gạt nước rưa kính.

+ Hệ thống điều khiển nâng hạ kính và khóa cửa.

+ Hệ thống điều khiển gương điện.

+ Hệ thống khóa cửa chống trộm

+ Hệ thống chìa khóa Immo.

Nội dung chi tiết khóa học “Kỹ thuật chẩn đoán & sửa chữa hệ thống điện điện thân xe trên xe ô tô.”

Bài 1: Kỹ năng cơ bản về kỹ thuật điện và  điện tử trên ô tô hiện đại

1.1. An toàn trong sửa chữa điện – điện tử ô tô – Phương pháp 5s

1.2. Kỹ năng làm việc độc lập – Làm việc theo nhóm

1.3. Kỹ năng lập kế hoạch sửa chữa & Làm viêc theo quy trình

1.4. Nguyên lý kỹ thuật điện cơ bản

1.5. Kỹ năng đọc mạch điện, sử dụng phần mềm tra cứu

1.6. Sử dụng thiết bị đo kiểm tra hệ thống điện

1.7. Chẩn đoán phấn tích các dạng hư hỏng của mạch điện

1.8. Kỹ thuật điện tử căn bản

1.9. Kỹ năng đo kiểm tra sửa chữa mạch điện tử

Bài 2: Chẩn đoán – kiểm tra & sửa chữa hệ thống điều khiển chiếu sáng.

2.1. Đọc phân tích sơ đồ mạch điện điều khiển  đèn pha cốt, đèn kích thước và sương mù.

2.2. Phân tích các dạng hư hỏng của hệ thống

2.3 Phương pháp chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa hệ thống

Bài 3: Chẩn đoán – kiểm tra & sửa chữa hệ thống điều khiển đèn xinh nhan, báo nguy, còi điện.

3.1. Đọc phân tích sơ đồ mạch điện điều khiển đèn xin nhan, đèn báo nguy Hazard.

3.2. Phân tích các dạng hư hỏng của hệ thống

3.3. Phương pháp chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa hệ thống

Bài  4: Chẩn đoán – kiểm tra & sửa chữa hệ thống điều khiển bơm gạt nước rửa kính

4.1. Đọc phân tích sơ đồ mạch điện điều khiển gạt nước-bơm nước rửa kính

4.2.  Phân tích các dạng hư hỏng của hệ thống

4.3. Phương pháp chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa hệ thống

Bài 5: Chẩn đoán – kiểm tra & sửa chữa hệ điều khiển nâng hạ kính, gương điện         5.1. Đọc phân tích sơ đồ mạch điện điều khiển nâng hạ kính

5.2.  Phân tích các dạng hư hỏng của hệ thống

5.3. Phương pháp chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa hệ thống

Bài 6: Chẩn đoán – kiểm tra & sữa chữa hệ thống khóa cửa – chống trôm

6.1. Đọc phân tích sơ đồ mạch điện điều khiển khóa điện chống trộm

6.2. Phân tích các dạng hư hỏng của hệ thống

6.3. Phương pháp chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa hệ thống

Bài 7: Chẩn đoán – kiểm tra & sữa chữa hệ thống Engine Immobiliser

7.1. Đọc phân tích sơ đồ mạch điện điều khiển

7.2.  Phân tích các dạng hư hỏng của hệ thống

7.3. Phương pháp chẩn đoán kiểm tra và sửa chữa hệ thống

7.4. Cài đặt chìa khóa thông minh.

Tin Liên Quan