Khóa học Lập trình PLC Mitsubishi/FX3U cơ bản

Lập trình PLC Mitsubishi/FX3U cơ bản

 • Thời lượng:
  • 15 buổi trên lớp, 2 giờ/buổi
  • Có hỗ trợ trao đổi thêm ngoài giờ
  • Thi trên máy
 • Học phí: 4.000.000đ/khóa
 • Các nội dung học:
  • Giới thiệu cơ bản về phần cứng và lập trình PLC FX3U sử dụng ngôn ngữ giản đồ thang (LAD) và ngôn ngữ mã lệnh (STL)
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình GX Developer v8.84- phần mềm lập trình và quan sát hoạt động PLC.
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô phỏng GX Simulator v7.24- phần mềm mô phỏng hoạt động khi không có PLC thực
  • Thực hành lập trình PLC với các bài tập từ đơn giản đến phức tạp với bộ thí nghiệm PLC FX3U -32MR/ES Thiết kế và vẽ mạch bằng phần mềm chuyên dụng, gồm:  (1)
  • Thực hành lập trình trên một số hệ thống phân loại sản phẩm trên mô hình 3D sử dụng phần mềm FX TRN BEGE.
 • Chuẩn đầu ra (Kết thúc khóa học học viên có thể):
  • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình cho PLC Mitsubishi.
  • Có khả năng tự thiết kế và lập trình các ứng dụng cơ bản trong thực tế
  • Biết chẩn đoán và, khắc phục và sửa chữa các hệ thống PLC.
  • Yêu cầu tổ chức lớp
 • Quy mô lớp học có từ 20 – 30 học viên.
  • Sinh viên được thực hành trên các công cụ:

– Bộ thí nghiệm PLC FX3U 32MR/ES

– Phần mềm GX Developer v8.84

– Phần mềm GX Simulator v7.24

– Phần mềm FX TRN BEG E thực hành lập trình PLC trên mô hình 3 D.

Cấp chứng chỉ cuối khóa do ĐHBKHN cấp chứng chỉ

Tin Liên Quan