TUYỂN SINH KHÓA HỌC DETAITING

Rửa xe SERT cơ bản

Rửa xe SERT cơ bản

TÊN KHÓA HUẤN LUYỆN

Rửa xe SERT cơ bản

TỔNG QUAN VỀ KHÓA HUẤN LUYỆN

Kiến thức tổng quan về rửa xe ô tô và phạm vi thực hiện của detailer nhằm hoàn thành công việc rửa xe cơ bản theo chuẩn detailing

Trang bị cho các kỹ thuật viên các nghiệp vụ nền tảng của kỹ thuật rửa xe ô tô chuẩn detailing giúp thay đổi chất lượng rửa xe ô tô

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HUẤN LUYỆN

  • Quy trình thực hành chuẩn xuyên suốt khóa học
  • Thực hành qua các giai đoạn của quy trình rửa xe SERT: Inspect, Prepare, Wash, Decon, Dry dưới vai trò của detailer từ đó giúp bạn xác định khối lượng công việc và thời gian thực hiện phù hợp
  • Kiến thức tổng quan về các loại vết bẩn và phạm vi thực hiện của detailer nhằm hiểu biết về các rủi ro nghề nghiệp cần phòng tránh
  • Nghiệp vụ nền tảng chuẩn bị cho công việc rửa xe chuyên nghiệp, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị phù hợp, kiểm tra tình trạng xe thực tế, đánh giá phạm vi công việc, thực hiện yêu cầu tẩy chất bẩn trên xe, kiểm tra khi bàn giao xe

Tin Liên Quan