TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ – HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG

 1. Starter: Máy phát
 2. Starer Solenoid: Cuộn đẩy
 3. Alternator: Máy phát
 4. Alternator Belt: Đai dẫn động máy phát
 5. Charging System Light: Đèn báo sạc
 6. Immobillizer Control Unit Receiver: Bộ nhận tín hiệu chìa khóa
 7. Key Cylinderl: Ổ cắm chìa khóa
 8. Ignition Key Transponder: Chip phát tín hiệu bên trong chìa
 9. Ignition Switch:Ổ khóa điện
 10. Under hood Fuse Box: Hộp cầu chi bên dưới nắp capo
 11. ECM/PCM: Bộ điều khiển trung tâm
 12. To the Fuel System: Đến hệ thống nhiên liệu
 13. Under-hood Fuse Box: Hộp cầu chì.
 14. Battery: Bình Ác-quy
 15. Immobilizer System: Hệ thống Immobilize
 16. Lock Cylinder : Ổ khóa

The aclu’s legislative director in www.celltrackingapps.com/ pennsylvania, andy hoover, said so in the scenario where a teenage couple is sharing pictures with each other, and they involve only nudity, not sex acts, they can be charged

Tin Liên Quan