PHÒNG HỌC ĐỒNG SƠN Ô TÔ

Được sự tài trợ của công ty CAR LINER , Trung tâm dạy nghề Bách Khoa Hà Nội kết hợp đầu tư trang thiết bị cho phong học đồng  sơn ô tô nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo ngắn hạn nghề Đồnghề Đồng Sơn Ô tô

20170520_09011520170520_085924

20170520_08584520170520_085942

 

Tin Liên Quan