PHÁP TÀI TRỢ VIỆT NAM ĐÀO TẠO NGHỀ

Pháp tài trợ Việt Nam 25 triệu euro đào tạo nghề

Lễ ký kết diễn ra ngày 26/10, tại Bộ Tài chính Việt Nam. Ông Michel Sapin cùng ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và ông Jean-Marc Gravellini, Giám đốc văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Hà Nội đã cùng ký kết hai thỏa ước tài trợ với tổng số tiền 25 triệu EUR, để hỗ trợ phát triển 5 trường dạy nghề ở Việt Nam. Ông Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Tài chính chủ trì lễ ký.

Ông Michel Sapin và ông Trương Chí Trung trong lễ ký kết hôm 26/10. Ảnh: Sứ quán Pháp tại Việt Nam

Tổng chi phí của dự án là 29 triệu EUR, trong đó AFD tài trợ 25 triệu EUR, còn lại là vốn của Việt Nam. Dự án chủ yếu hỗ trợ cho 5 trường dạy nghề, trong đó hai trường dự kiến trở thành các trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo chương trình, sẽ có 6 nghề được phát triển và hơn 3.000 người sẽ được đào tạo mỗi năm.

Việt Nam có mạng lưới khoảng 1.200 trường và trung tâm đào tạo nghề, đa số là trường công, thêm vào đó là những đơn vị đào tạo nghề thuộc các doanh nghiệp. Mục tiêu của chính phủ là đạt tỷ lệ 45% dân số trong độ tuổi lao động được đào tạo vào năm 2015. Khi đó Việt Nam sẽ có 60,8 triệu người trong độ tuổi lao động, trên tổng số dân 94 triệu người. Mục tiêu đến năm 2020 là đạt 55%.

Để đạt những mục tiêu trên, Việt Nam đã huy động sự hỗ trợ của AFD, một trong những nhà tài trợ lớn trong lĩnh vực này. Dự án đầu tiên của AFD trị giá 12,8 triệu EUR, hỗ trợ cho 4 trường đào tạo nghề, đã hoàn thành năm 2009.

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là cơ quan chính triển khai sự hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp, có mặt tại Việt Nam từ năm 1994. Tổng mức cam kết hỗ trợ phát triển chính thức của tập đoàn AFD dành cho Việt Nam đạt 1.380 tỷ EUR dành cho 69 dự án.

Unless students can construct authentic answers to this question, ones write my paper that they themselves believe, the relation between investment and outcome remains arbitrary

Tin Liên Quan