KHAI GIẢNG LỚP KỸ THUẬT VIÊN ĐỒNG SƠN Ô TÔ CƠ BẢN

Sáng 12/12/2019, BK.E tổ chức khai giảng lớp KTV Đồng Sơn ô tô. Các bạn học viên từ các tỉnh về học rất phấn khởi – hà hứng. Một số hình ảnh lớp học

Tin Liên Quan