Đăng ký kế hoạch năm 2018 thuộc Chương trình Hóa dược

Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2018.

Nhiệm vụ của Chương trình Hóa dược bao gồm: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới: Mục tiêu nhằm tạo ra những công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện sản xuất trong nước; nghiên cứu triển khai và sản xuất thử nghiệm sản phẩm ở quy mô pilot, đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, kết hợp với việc nhập, làm chủ và sử dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của nước ngoài để sản xuất nguyên liệu hóa dược làm thuốc.
Xây dựng tiềm lực cho nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp hóa dược: Đầu tư chiều sâu và đạo tạo nguồn nhân lực.
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp hóa dược: Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế, để tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệp trí lực và tài lực của các nước có nền công nghiệp hóa dược tiên tiến.
Góp phần xây dựng và phát triển ngành công nghiệp hóa dược: ứng dụng các kết quả nghiên cứu, tăng cường năng lực, hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, ban hành cơ chế chính sách… vào việc xây dựng và phát triển công nghiệp hóa dược.
Nhằm đạt được mục tiêu của Chương trình, Ban điều hành Chương trình Hóa dược thông báo để các đơn vị có nhu cầu, khả năng thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với mục tiêu của Chương trình Hóa dược góp ý, đề xuất và tiến hành đăng ký các nội dung cho năm 2018. Nội dung đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong phạm vi các nhiệm vụ , nội dung được quy định trong Quyết định số 61/2007/Q Đ-TTg ngày 07/5/2007 cua Thủ tướng chính phủ.
Triểm khai nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình Hóa dược: Theo chỉ đạo của Ban Điều hành Chương trình Hóa dược, năm 2018 Chương trình Hóa dược sẽ ưu tiên thực hiện các dự án nghiên cứu tiếp cận công nghiệp, sản xuất thử nghiệm quy mô bán công nghiệp, đặc biệt là các dự án được triển khai từ kết quả của cá đề tài thuộc Chương trình Hóa dược. Mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước được thực hiện theo Thông tư liên tịch 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/2/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ tham gia Chươgn trình Hóa dược sẽ tập trung vào các hướng:
– Các loại kháng sinh;
– Thuốc, nguyên liệu làm thuốc chống ung thư
– Các loại vitamin
– Các loại thuốc từ dược liệu
– Các loại tá dược
Đề xuất nhiệm vụ, ý kiến góp ý tham gia Chương trình Hóa dược đề nghị gửi về Văn phòng Hóa dược, Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hòa Kiếm, hà Nội. Hồ sơ đăng ký và hướng dẫn đăng ký được đăng tải trên trang web: www.cuchoachat.gov.vn và www.moit.gov.vn
Thời hạn đăng ký muộn nhất vào lúc 17 giờ 00 ngày 08/2/2017. Bản điện tử gửi về địa chỉ: hadt@moit.gov.vn
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Văn phòng Chương trình Hóa dược, Bộ Công Thương, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 04.22205118, email: hadt@moit.gov.vn

But how a statewide network is set up and evolves over time nerdymates.com write my essay is really important write my paper for me to watch

Tin Liên Quan