CƠ SỞ VẬT CHẤT HỌC NGHỀ ĐỒNG SƠN Ô TÔ

Nhận thấy điều quan trọng trong công tác đào tạo nghề nói chung bao gồm hai yếu tố : Đội ngũ Giáo viên và cơ sở vật chất giảng dạy. Trung tâm dạy nghề Bách Khoa Hà Nội ( BK.E ) tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy với mục tiêu ” Học – Làm Được “. Trung tâm đã đầu tư tập trung phát triển đào tạo nghề Đồng Sơn Ô tô.
Một số hình ảnh Phòng học thực hành nghề Đồng Sơn Ô tô

Tin Liên Quan