CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐÀO TẠO ĐỒNG Ô TÔ

Sửa chữa, phục hồi đồng thân xe từ đơn giản đến phức tạp, sửa chữa xe tai nạn

Ngoài yếu tố con người, song song và cần thiết không kém chính là trang thiết bị hiện đại và tiêu chuẩn để làm cánh tay đắc lực cho người thợ giỏi.

BK.E tự hào có được đầy đủ hai yếu tố Con người & Cơ sở vật chất như trên.

Tin Liên Quan