Chào mừng 87 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017)

Đảng bộ Trường ĐHBK Hà Nội nhiệt liệt chào mừng kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất góp phần vào công cuộc: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội,  giữ vị trí xứng đáng trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Toàn thể Đảng viên, công chức viên chức, sinh viên Nhà Trường chung sức, chung lòng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu, vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cộng nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

In an email, jim bradshaw, an education department spokesman, wrote that expert reviewers reviewed and rated each eligible application to provide professional resume writers recommendations to the secretary

Tin Liên Quan