ĐÀO TẠO LÁI XE VÀ NÂNG HẠNG BẰNG LÁI

  • Hãng sản xuất
  • Bảo hành
  • Giá Liên Hệ
  • Giá khuyến mại Liên Hệ

Đặt mua

Nội dung chi tiết

A. LỚP LÁI XE B2.

1. Điều kiện với người học lái xe B2.

 Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

 Đủ 18 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ.

 

2. Hồ sơ của người học lái xe B2.

 4 ảnh màu 3×4 chụp chân dung nền xanh hoặc nền trắng.

 Photo CMTND.

 Giấy khám sức khỏe.

 

3. Thời gian và học phí học lái xe B2.

 Thời gian đào tạo: 3 tháng.

 Học phí đào tạo: 6.900.000 Đ

 

4. Lệ phí thi.
 Phần thi lý thuyết: 90.000 VNĐ
 Phần thi thực hành: 300.000 VNĐ
 Phần thi đường trường: 60.000 VNĐ
 Lệ phí cấp bằng: 135.000 VNĐ
Tổng lệ phí thi: 585.000 VNĐ

5. Lệ phí thuê xe thiết bị trong ngày tổng ôn.

Trước ngày thi sát hạch lái xe Trung tâm sẽ tổ chức một ngày ôn. luyện giúp học viên luyện lại kỹ năng lái xe sa hình. Nếu bạn có như cầu thuê xe để luyện tập thì chi phí thuê xe:

 Hạng B2: 250.000 VNĐ/tiếng.

 

6. Những lợi ích của học viên 

 Học viên được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ GTVT, trải qua các bài từ cơ bản đến nâng cao. Học là phải biết lái, học là vững vàng, thành thạo tay lái.

 Học viên sẽ được đào tạo bởi những giáo viên chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm về đào tạo lái xe ô tô.

 Học phí trọn gói, không phát sinh trong quá trình học. Học phí được đóng thành 2 đợt rõ ràng. 50% sau khi hoàn tất hồ sơ và nhận lịch học. 50% trước ngày thi sát hạch lái xe.

 Thời gian học chủ động, có lớp học ngoài giờ hành chính.

 Cung cấp tài liệu miễn phí.

 Hỗ trợ trực tuyến 24/7 qua email, điện thoại vả trực tuyến.

 Tại trung tâm có phòng ăn, nghỉ nghơi cho học viên

B. Lớp học lái xe ô tô hạng C.

1. Điều kiện với người học lái xe ô tô hạng C.

 

 Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

 

 Đủ 21 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ.

 

2. Hồ sơ của người học lái xe bằng c.

 

 4 ảnh màu 3×4 chụp chân dung nền xanh hoặc nền trắng.

 

 Photo CMTND.

 

 Giấy khám sức khỏe.

 

3. Thời gian và học phí học lái xe bằng c.

 

 Thời gian đào tạo: 5.5 tháng.

 

 Học phí đào tạo: 10.000.000 VNĐ.

 

4. Lệ phí thi.

 Phần thi lý thuyết: 90.000 VNĐ.
 Phần thi thực hành: 300.000 VNĐ.
 Phần thi đường trường: 60.000 VNĐ.
 Lệ phí cấp bằng: 135.000 VNĐ.
  Tổng lệ phí thi: 585.000 VNĐ.
5. Lệ phí thuê trang xe thiết bị trong ngày tổng ôn.
Trước ngày thi sát hạch lái xe Trung tâm sẽ cho học viên một ngày cho các học viên ôn, luyện kỹ năng lái xe sa hình. Nếu bạn muốn ôn luyện thì chi phí thêu trang thiết bị sẽ là:
– Hạng C: 270.000 VNĐ/tiếng.

C. Lớp học lái xe nâng hạng C

1. Điều kiện học lái xe nâng hạng C.

 

 Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

 

 Đủ 24 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ

 

 2. Hồ sơ của người học lái xe nâng hạng c.

 

 4 ảnh màu 3×4 chụp chân dung nền xanh hoặc nền trắng.

 

 Photo CMTND.

 

 Giấy khám sức khỏe.

 

 Hồ sơ gốc.

 

3. Thời gian và học phí học lái xe nâng hạng c

 

 Thời gian đào tạo: 1 tháng.

 

 Học phí đào tạo: 5.100.000VNĐ.

 

 4. Lệ phí thuê xe thiết bị.

 

Trước ngày thi sát hạch lái xe Trung tâm sẽ tiến hành tổ chức ôn luyện kỹ năng lái xe sa hình. Nếu học viên muốn thuê xe thi sa hình, chi phí thuê xe:

 

 Hạng C: 270.000VNĐ/tiếng.

 

 5. Lệ phí thi.

 

 Phần thi lý thuyết: 90.000VNĐ

 

  Phần thi thực hành: 300.000VNĐ
  Phần thi đường trường: 60.000VNĐ
 Lệ phí cấp bằng: 135.000VNĐ
Tổng lệ phí thi: 585.000VNĐ

D. Lớp học nâng hạng lái xe hạng D.

1. Điều kiện với người học nâng hạng lái xe hạng D.

 

 Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

 

 Trên 27 tuổi (tính đến ngày dự thi sát hạch), sức khoẻ, trình độ văn hóa theo quy định.

 

 Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn.

 

 Nâng hạng từ hạng B2 lên D, thời gian hành nghề 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

 

 Nâng hạng từ C lên D thời gian hành nghề 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

 

2. Hồ sơ của người học nâng hạng lái xe D.

 

 4 ảnh màu 3×4 chụp chân dung nền xanh hoặc nền trắng.

 

 Photo CMTND.

 

 Hồ sơ gốc.

 

 Giấy khám sức khỏe.

 

 Bằng THCS/THPT.

 

3. Thời gian và học phí học nâng hạng lái xe D.

 

 Thời gian đào tạo: 2 tháng.

 

 Học phí đào tạo: 5.000.000 VNĐ.

 

4. Lệ phí thuê xe thiết bị.

 

Trước ngày thi sát hạch Trung tâm sẽ tổ chức một ngày tổng ôn cho các học viên. Nếu học viên muốn ôn luyện lại kỹ năng lái xe sa hình thì chi phí thuê xe:

 

 Hạng D: 350.000đ/tiếng.

 

5. Lệ phí thi.
 Phần thi lý thuyết: 90.000 VNĐ.
 Phần thi thực hành: 300.000 VNĐ.
 Phần thi đường trường: 60.000 VNĐ.
 Lệ phí cấp bằng: 135.000 VNĐ.
Tổng lệ phí thi: 585.000 VNĐ.
E. Lớp học nâng hạng lái xe hạng E

1. Điều kiện với người học nâng hạng lái xe hạng E.

 

 Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

 

 Đủ 27  tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ, trình độ văn hóa theo quy định.

 

 Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn.

 

 Nâng hạng từ hạng C lên E, thời gian hành nghề 05 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

 

 Nâng hạng từ D lên E – thời gian hành nghề 03 năm trở lên và 50.000 km lái xe an toàn trở lên.

 

2. Hồ sơ của người học nâng hạng lái xe E.

 

 8 ảnh màu 3×4 chụp chân dung nền xanh hoặc nền trắng.

 

 Photo CMTND.

 

 Hồ sơ gốc.

 

 Giấy khám sức khỏe.

 

 Bằng THCS/THPT.

 

3. Thời gian và học phí học nâng hạng lái xe  E.

 

 Thời gian đào tạo: 2 tháng.

 

 Học phí đào tạo: 5.500.000 VNĐ.

 

4. Lệ phí thi.
 Phần thi lý thuyết: 90.000 VNĐ
 Phần thi thực hành: 300.000 VNĐ
 Phần thi đường trường: 60.000 VNĐ
 Lệ phí cấp bằng: 135.000 VNĐ
 Tổng lệ phí thi: 585.000 VNĐ

 

F. Lớp học nâng hạng lái xe Fc

1. Điều kiện với người học nâng hạng lái xe Fc.

 

 Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.

 

 Đủ 24 tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ.

 

 Người học để nâng hạng giấy phép lái xe phải có đủ thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn.

 

 Bạn phải có bằng lái xe ô tô hạng C, E hoặc hạng D để tiến hành nâng hạng Fc

 

2. Hồ sơ của người học nâng hạng lái xe Fc.

 

 4 ảnh màu 3×4 chụp chân dung nền xanh hoặc nền trắng. Photo Chứng minh thư nhân dân.

 

 Hồ sơ gốc.

 

 Giấy khám sức khỏe.

 

3. Thời gian và học phí học nâng hạng lái xe Fc.

 

 Thời gian đào tạo: 1 tháng.

 

 Học phí đào tạo: 4.300.000 VNĐ.

 

4. Lệ phí thuê xe thiết bị.

 

Trước ngày thi sát hạch lái xe Trung tâm sẽ tổ chức ôn, luyện lại kỹ năng lái xe sa hình cho học viên. Nếu bạn có nhu cầu chi phí thuê xe:

 

 Hạng FC: 400.000 VNĐ/tiếng.

 

5. Lệ phí thi.
 Phần thi lý thuyết: 90.000 VNĐ.
 Phần thi thực hành: 300.000 VNĐ.
 Phần thi đường trường: 60.000 VNĐ.
 Lệ phí cấp bằng: 135.000 VNĐ.
Tổng lệ phí thi: 585.000 VNĐ.

Some prefer thesis writing service for prothesiswriter.com/ random testing to requiring every student to blow into the machine